Skip to main content
QOF Welba Qofka Kale Ha daryeelo

QOF Welba Qofka Kale Ha daryeelo

Ha Lagu Dedaalo Caafimaadka Degmada

Skip videos

Qoyskaaga ka badbaadi oo yuusan ku faafin COVID-19.

Dadka ku nool Degmada Hennepin oo gaaraya 1.3 malyan, COVID-19 ayaa caafimaadkooda iyo badqabkooda caqabad weyn ku noqday. Xaaladda iyo xaqiiqooyinka cusub ee nolosha dadka soo wajahday waxay u baahan tahay in si habeysan looga badbaadiyo qoysaska, asxaabta, iyo bulshada oo dhan jirkooda, maskaxdooda, iyo shucuurtooda.

Qof kasta waa inuu ka qeyb qaato si looga hortagayo oo uusan faayrusku noogu faafin.

Sida looga Taxaddaro

Sida looga Taxaddaro
 • KA-HORTEGID
 • GARASHO
 • DARYEELKA

In la sameeyo taxaddar kasta oo lagu yareyn karo si aan faayruska la isugu gudbin.

 • Siyaabaha aasaasiga ah ee looga hortago

  Raac siyaabaha looga hortagi karo oo dhan si aad u yareyso khatarta infekshanka ee naftaada iyo dadka kale:

  Isticmaal gafuurxir/maaskaraato

  Lix fiit ka fogow dadka jooga goobaha dadweynaha

  Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada

  Gacmahaaga si joogto ah u dhaq

  Isa soo baar haddii aad isku aragto calaamado ama aad ku dhawaatay qof xanuunsan

  Joog guriga haddii aad xanuunsato ama aad ka sugeyso jawaabta baaris aad soo martay

 • Dadkee baa khatar ku jira?

  Xanuunka COVID-19 ma yaqaan takoorid. Waa faayrus ugub ah (cusub) oo si fudud u faafaya. Sidaas awgeed annaga oo dhan ayaa khatar ugu jirna infakshanka sababtoo ah, waxaa wax caadi ah, in uu xiriir naga dhaxeeyo qoyska iyo asxaabta.

  Qaar naga mid ah ayaa khatar weyn ugu jira COVID, sida waayeelka, dadka uu caafimaadkoodu xun yahay, iyo bulshada qaar ay hayso sinnaan la’aan soo jireen ah oo caafimaadkoodii hoos u dhigtay.

  Xog uruursan oo ay hayso degmada Hennepin ee COVID-19 ayey ku jiraan macluumaadka deegaanka oo kala duwan oo bulshada loogu qeybiyey koox-koox. Si aad faahfaahin uga hesho waxyaabaha asalka u ah farqiga caafimaadka ee u dhexeeya dadka, booqo barta intarnetka ee CDC. Qoraallo la tarjumay ka raadso Waaxda Caafimaadka Minnesota.

 • Isticmaalidda gafuurxirka/maaskaraato

  Gafuurka in la daboosho, ama la isticmaalo gafuurxir, ayaa dadka ku caawin karta joojinta jeermiska u gudbi kara dadka kale. Cilmi-baaris ayaa lagu soo ogaaday in gafuurxirku yareeyo khatarta uu ku sii faafayo faayruska, gaar ahaan marka lagu daro waxyaabaha kale ee ka-hortagga ah, sida in la dhaqdo gacmaha iyo in ay lix fiit kala fogaadaan dadka aan isku guri ku nooleyn.

  Marka loo eego Wareegtadii Amarka ee Guddoomiyaha Gobolka 20-81, gafuurxirku waa shuruud la iska rabo meheradaha gudahooda iyo meelaha bannaanka ah ee ay dadku wada joogaan Minnesota oo dhan.

  Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalidda gafuurxirka iyo waxtarkiisa, fadlan booqo barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.

 • Kulan-dadweyne

  COVID-19 si fudud ayuu dadka ugu dhex faafi karaa qof ilaa qof, gaar ahaan marka la isugu yimaado goobaha cuntada, xafladaha, iyo goobaha lagu cibaadeysto. Si loo yareeyo khatarta infkshanka marka ay tirada COVID nagu sii badaneyso, waxaa dadka oo dhan lagula talinayaa in aysan marna aadin kulanka dadweynaha ee ah dadka ka baxsan qoyska wada nool. Qofkii ay khasab ku tahay kulan dadweyne, waa in uu sameeyo wax kasta oo u ah taxaddar (eeg waxyaabaha ka-hortaggidda ah ee kor ku qoran) sababtoo ah waxaa jirta khatar ah in uu dadka ku dhici karo COVID-19 iyo in ay sii faafiyaan.

  Waaxda Caafimaadka Minnesota ayaa dadka u haysa talooyin lagu kala badbaadi karo kulanka fasaxyada.

Ma u maleyneysaa in lagu qaadsiiyey COVID-19 ama ma isku aragtay calaamadihii xanuunka? Haddii ay sidaasi jirto, waa in lagu soo baaro oo aad guriga joogto. Raadso oo akhriso faahfaahinta, baarista iyo calaamadaha COVID-19.

 • Calaamadaha

  Qof kasta oo qaba COVID-19 kama muuqdaan calaamadaha oo dhan. Xaqiiqa ahaantii, dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan ka muuqan wax calaamado ah (calaamad-laaweyaal). Calaamadaha COVID-19 caadi ahaan waxay dadka ku soo baxaan 2 ilaa 14 cisho ka dib marka uu faayrusku soo gaaro. Faahfaahin dheeraad ah ka eego barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.

   

  Calaamadaha caamka ah:

  Qandho

  Qufac

  Neefta oo kugu yaraata

  Qarqaryo

  Madax-xanuun

  Murqo-xanuun

  Cune-xanuun

  Daal

  Cabbursanaan

  Dhadhanka oo la iska waayo

  Urinta oo la iska waayo

  Calaamadaha aan caamka ahayn ee caloosha iyo mindhicirka:

  Lallabbo

  Matag

  Shuban

 • Taxaddarka la sameynayo

  Weli xanuunkan wa uu faafayaa, marka in guriga la joogo iyo/ama dadka aan kula nooleyn in laga fogaado (6′ ama 2 mitir) ayaa muhiim ah si loo joojiyo faafidda COVID. In aadan ku dhawaan dadka aan kula nooleyn ayaa lagu yareyn karaa khatarta infakshanka iyo faafidda faayruska.

  Haddii xanuunku kaa soo gaaro qof aad ku dhawaatay oo qaba COVID-19, waxaa muhiim inaad iska baarto oo aad guriga joogto ilaa aad hesho jawaabtaadii baarista sheybaarka. Haddii xanuunka lagaa helay, waxaa laguu sheegi doonaa talo ah inaad is gooni yeesho (joogto guriga) muddo dheer.

  Siyaabaha aad isku difaaci karto ka eego Waaxda Caafimaadka Minnesota.

 • Baarista naftaada

  Baarista COVID-19 hadda aad ayaa looga helaa Degmada Hennepin. Waxaad faahfaahin iyo goobaha baarista ka heli kartaa baraha internetka ee hoos ku qoran:

  Hennepin County Community Testing (Xarunta Baarista ee Degmada Hennepin)
  MDH Community saliva testing (Xarunta MDH ee Baarista candhuufta)
  Ramsey County COVID-19 Community testing page (Bogga COVID-19 ee baarista dadweynaha Ramsey County)

  Waxa kale oo aad goobo baaris oo bilaash ah ka heli kartaa Waaxda Caafimaadka Minnesota oo dadweynaha toos ula shaqeysa:

  MDH community testing page (Bogga baarista dadweynaha ee MDH)

Joogtaynta caafimaadka jirka iyo dhimirka ayaa gacan ka geysta in laga badbaado xanuunkan nagu faafaya muddada dheer.

 • Caafimaadka jirka

  Dadka oo dhan nolol-maalmeedkoodii caadiga ahaa ayuu COVID-19 ka beddelay, sidaas awgeed waxaa muhiim ah in lagu dedaalo caafimaadka. Talooyin fudud, oo aan dhib lahayn waxaad ka heleysaa Waaxda Caafimaadka Minnesota.

 • Caafimaadka maskaxda

  Inaan qofna cidla noqon oo uu qof kasta dadka ku xirnaado ayaa caafimaadka u fiican. Asxaabta iyo qoyska oo si joogto ah loola kulmo — xataa iyada oo la kala fogaanayo — ayaa ah sida ugu fiican ee ay dadku noloshooda caadi uga dhigi karaan. Waxaa si fudud loogu xiriiri karaa taleefan ama fiidiyow in lagu wada hadlo.

  Haddii aad adiga ama qof aad ehel tihiin isku aragtaan dhibaato la xiriirta dhimirka, waxaad caawimaad ka heli kartaa Degmadaa Hennepin barta intarnetka ee Caafimaadka Dhimirka Degdegga ah.

 • Tallaalka fuluuga

  Hadda waxaa wax aad muhiim u ah in la iska difaaco fuluuga iyo COVID-19. Tallaalka fuluuga waa difaac jirka lagu xoojinayo si ay shaqaalaha caafimaadka ugu dedaalaan xanuunka nagu faafa ee COVID-19

  Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ka eego Waaxda Caafimaadka Minnesota.